Uddannelse af lokomotivførere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkender uddannelserne af personer, der skal udføre sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbanen.

Certifikat og licens til lokomotivførere
En lokomotivfører skal have både certifikat og licens for at køre tog. Lokomotivføreren skal bære begge dele på sig, når han/hun udfører sit arbejde.

Lokomotivførerlicensen er gyldig i 10 år og udstedes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, forudsat at lokomotivføreren opfylder de relevante helbredskrav, vandelsvurdering og uddannelse. Licensen er samtidig dokumentation for, at lokomotivføreren har den grundlæggende kompetence til at fremføre tog.

Jernbanevirksomheden/Infrastrukturforvalteren udsteder certifikatet som et bevis for, at lokomotivføreren har ret til at køre med bestemte materieltyper (litra) og på bestemt infrastruktur (strækninger).


Uddannelse af lokomotivførere

Uddannelsen til lokomotivfører består af en teoretisk og en praktisk del.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er ansvarlig for at:

Godkende den praktiske uddannelse og de jernbanesikkerhedsmæssige elementer i teoriuddannelsen
Udstede lokomotivførerlicenser
Godkende lærere, censorer i fag med relevans for jernbanesikkerheden, samt kørelærere.

Den enkelte jernbanevirksomhed/Infrastrukturforvalter udsteder certifikater for kendskab til de forskellige typer af rullende materiel (litra) og infrastrukturkendskab.


Særlige krav til lokomotivføreres baggrund

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udfører en såkaldt vandelsvurdering af personer, som ønsker at blive lokomotivførere. Derfor skal man give Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen lov til at indhente de relevante oplysninger fra det centrale kriminalregister. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen får udelukkende udleveret oplysninger om lovovertrædelser, der kan være relevante for sikkerheden i det fremtidige job. I praksis drejer det sig om information om overtrædelser af:

  • Færdselsloven
  • Lov om euforiserende stoffer
  • Straffelovens §§ 78 og 79”
Sidst opdateret: 04.05.2018