Uddannelse af lokomotivførere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkender den uddannelse som lokomotivførere på jernbaneområdet skal gennemfører.

Certifikat og licens til lokomotivførere
En lokomotivfører skal have både lokomotivførerlicens og lokomotivførercertifikat for at køre tog. Lokomotivføreren skal bære begge dele på sig, når han/hun udfører sit arbejde.

Lokomotivførerlicensen er gyldig i 10 år og udstedes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, forudsat at lokomotivføreren opfylder de relevante helbredskrav, er blevet vandelsvurderet og har gennemgået den relevante uddannelse. Lokomotivførerlicensen er samtidig dokumentation for, at lokomotivføreren har den grundlæggende kompetence til at fremføre tog.

Jernbanevirksomheden/Infrastrukturforvalteren udsteder lokomotivførercertifikatet som et bevis for, at lokomotivføreren har ret til at køre med bestemte materieltyper (litra) og på bestemt infrastruktur (strækninger).


Optagelse op uddannelsen til lokomotivfører

For at starte på uddannelsen som lokomotivfører, skal man først søge job som lokomotivfører i en dansk jernbanevirksomhed eller infrastrukturforvalter.

Der findes ikke et specielt ansøgningsskema hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til dette brug, eller et samlet sted hvor stillingerne slås op. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anbefaler at du henvender dig til jernbanevirksomhederne eller infrastrukturforvalterne, enten direkte eller via virksomhedernes hjemmeside.
Vandelsvurdering

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udfører en såkaldt vandelsvurdering af personer, som ønsker at blive lokomotivførere. Derfor skal man give Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen lov til at indhente de relevante oplysninger fra det centrale kriminalregister. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen får udelukkende udleveret oplysninger om lovovertrædelser, der kan være relevante for sikkerheden i det fremtidige job. I praksis drejer det sig om information om overtrædelser af:

  • Færdselsloven
  • Lov om euforiserende stoffer
Straffelovens §§ 78 og 79”
Sidst opdateret: 15.07.2019