Uddannelsescentre

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkender uddannelsescentre og virksomheder til uddannelse af lokomotivførere.

Godkendte jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere og eksterne udbydere af uddannelse skal have en særlig tilladelse til at uddanne lokomotivførere. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder godkendelser til uddannelse af lokomotivførere og fører tilsyn hermed.

De jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere, som udelukkende uddanner egne lokomotivførere, kan vælge at udvide deres sikkerhedscertifikat/sikkerhedsgodkendelse med uddannelsesaktiviteterne. Uanset om man vælger den ene eller anden model, er det de samme uddannelseskompetencer, som skal dokumenteres overfor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Bekendtgørelse nr. 1213 af 20. november 2017 om godkendelse til uddannelse af lokomotivførere på jernbaneområdet trådte i kraft den 1. januar 2018.
Sidst opdateret: 15.07.2019