Uddannelsescentre

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkender uddannelsescentre for lokomotivførere.

Godkendte jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere og eksterne udbydere af uddannelse skal have en særlig tilladelse til at uddanne lokomotivførere. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder godkendelse til uddannelsescentre for lokomotivførere, og fører tilsyn.

De jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere, som udelukkende uddanner egne lokomotivførere, kan vælge at udvide deres sikkerhedscertifikat/sikkerhedsgodkendelse med uddannelsesaktiviteterne. Uanset om man vælger den ene eller anden model, er det de samme uddannelseskompetencer, som skal dokumenteres overfor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Bekendtgørelse 1029 af 5/11 2012 om godkendelse af uddannelsescentre, eksaminatorer mv. ved uddannelse af lokomotivførere på jernbaneområdet, trådte i kraft den 8. november 2012.
Sidst opdateret: 20.04.2018