Praktikplads og betalingsordning

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen administrerer en praktikplads- og betalingsordning i forbindelse med uddannelse af lokomotivførere.

Ordningen skal sikre, at alle jernbanevirksomheder, der udfører offentlig service trafik på det danske jernbanenet, får adgang til at uddanne lokomotivførere, og at virksomhederne bidrager forholdsmæssigt til finansieringen af uddannelsen.


Praktikpladsordningen

Jernbanevirksomheder, der er godkendt i henhold til jernbaneloven, skal koordinere en praktikpladsordning med hinanden.

Formålet med praktikpladsordningen er at sikre, at det nødvendige antal praktikpladser er til stede, og at alle jernbanevirksomheder har adgang til disse pladser. For at sikre dette skal jernbanevirksomheder en gang om året give besked til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om virksomhedens behov for praktikpladser i det følgende år.


Betalingsordningen
En gang om året opkræver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen indbetalinger til ordningen og udbetaler refusion for uddannelse af lokomotivførere.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen beregner den enkelte jernbanevirksomheds bidrag til finansieringen af det samlede uddannelsesbehov på baggrund af virksomhedens andel af lokomotivførere. Jernbanevirksomhederne får refusion på baggrund af antallet af afsluttede elever det pågældende år i den enkelte jernbanevirksomhed. Tilbyder jernbanevirksomheden ikke de færdiguddannede elever ansættelse i mindst 1 år, skal halvdelen af refusionen for de elever, der ikke tilbydes ansættelse, tilbagebetales.
Sidst opdateret: 14.01.2019