Veterantog

De danske veterantogsorganisationer skal opfylde lovbestemte krav og regler, for at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan godkende deres ikke-erhvervsmæssige jernbanedrift.

En veterantogsorganisation kan drive ikke-erhvervsmæssig jernbanedrift på både lukkede veteranbaner og det offentlige jernbanenet samt på smalsporede jernbaner og sporveje.

Det kræver en tilladelse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, når veterantogsorganisationerne vil foretage en sådan drift, der ikke har et egentligt trafikalt behov, men som de vil foretage for at tilgodese jernbanehistoriske og turistmæssige formål.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder tilladelser, fører tilsyn med organisationerne og godkender de anvendte veterantogskøretøjer og lukkede veterantogsbaner i henhold til veteranbanebekendtgørelserne:

  • Bekendtgørelse nr. 24 af 11. januar 2018 om ikke erhvervsmæssig veterantogskørsel på det åbne jernbanenet.
  • Bekendtgørelse nr. 25 af 11. januar 2018 om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift af veteranbane og kørsel med veterantog på veteranbane m.m.
Tilladelse til veterantogsdrift
For at sikre en god opstart af ny drift af veterantogsdrift tilbyder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en forhåndsdialog med organisationen. En forhåndsdialog er den helt tidlige kontakt mellem veterantogsorganisationen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvor forventningerne til godkendelsesprocessen bliver afstemt og assistance i at dokumentere opfyldelsen af alle krav til at få en tilladelse ydes.

Sidst opdateret: 25.06.2018