Veterantog

De danske veterantogsorganisationer skal opfylde lovbestemte krav og regler, for at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan godkende deres ikke-erhvervsmæssige jernbanedrift.

En veterantogsorganisation kan drive ikke-erhvervsmæssig jernbanedrift på både lukkede veteranbaner og det offentlige jernbanenet samt på smalsporede jernbaner og sporveje.

Det kræver en tilladelse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, når veterantogsorganisationerne vil foretage en sådan drift, der ikke har et egentligt trafikalt behov, men som de vil foretage for at tilgodese jernbanehistoriske og turistmæssige formål.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder tilladelser, fører tilsyn med organisationerne og godkender de anvendte veterantogskøretøjer og lukkede veterantogsbaner i henhold til veteranbanebekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1354 af 2. december 2010 om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift).


Tilladelse til veterantogsdrift
For at sikre en god opstart af ny drift af veterantogsdrift tilbyder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en forhåndsdialog med organisationen. En forhåndsdialog er den helt tidlige kontakt mellem veterantogsorganisationen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvor forventningerne til godkendelsesprocessen bliver afstemt og assistance i at dokumentere opfyldelsen af alle krav til at få en tilladelse ydes.

Her på siden under ”Kontaktperson” ser du oplysninger til hvor du kan henvende dig for at starte en forhåndsdialog om tilladelse til at drift.

Udstedelse af en tilladelse indebærer, at organisationen kan dokumentere at driften af veteranbanen sker på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Om dette er tilfældet, skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkende før en tilladelse kan udstedes, og du kan læse mere om denne proces under Tilladelser.


Veterantogsorganisationer i drift
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udpeger nogle fagligt kompetente tilsynsførende, som på vegne af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, fører tilsyn med, at veterantogsorganisationer i drift, opfylder kravene i veteranbanebekendtgørelsen.

Veterantogsorganisationen skal bl.a. opfylde krav til:

  • Infrastruktur og materiel
  • Uddannelse af personale, der udfører arbejde, som har betydning for jernbanesikkerheden
  • Håndtering af ulykker og forløbere til ulykker
  • Sikring af jernbanedriften i beredskabssituationer og andre ekstraordinære situationer

Den enkelte veterantogsorganisation har selv ansvar for at kende de nødvendige regler og vejledninger af betydning for jernbanesikkerheden. Du kan læse mere om dette under Tilsyn.

Sidst opdateret: 14.02.2018