Godkendelse af køretøjer og baner

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkender nye, konstruktionsmæssigt ændrede, fornyede og opgraderede veteranbaner og veterantogskøretøjer.

Godkendelse af veteranbaner
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkender, konstruktionsmæssigt ændrede, fornyede og opgraderede veteranbaner (lukkede). For at opnå en godkendelse skal veteranbanebekendtgørelsens § 14 og §15 være opfyldt.

Hvis en veterantogsorganisation får mulighed for at overtage en nedlagt jernbanestrækning, et sidespor eller et areal, hvor der tidligere har været et jernbanespor, skal følgende krav opfyldes for at få en tilladelse til at drive en veteranbane:

 • Det skal dokumenteres, at man har råderet over anlægget
 • Der skal være tegnet en ansvarsforsikring i overensstemmelse med veteranbekendtgørelsens § 3, stk. 2, nr. 2
 • Der skal være en af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkendt sikkerhedsansvarlig for veterantogsorganisationen

Der skal foreligge dokumentation for sikkerhedsstyring, der bl.a. sikrer at:

 • Ansøger skal råde over helbredsgodkendte- og fagligt kvalificerede personer
 • Der skal foreligge en systembeskrivelse af anlæg og aktiviteter
 • Der skal være udarbejdet en risikovurdering
 • Der skal fastsættes regler for konstruktion, vedligeholdelse og benyttelse
 • Der skal udarbejdes handlings-, beredskabs- og informationsplaner

Godkendelse af veterantogskøretøjer, der skal køre på lukkede veteranbaner
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen godkender, nye, konstruktionsmæssigt ændrede, fornyede og opgraderede veterantogskøretøjer.

Veterantogskøretøjer, der kører på lukkede veteranbaner, skal opfylde de regler der gælder for den pågældende infrastruktur og den fastsatte benyttelseshastighed.

Hvis en veterantogsorganisation får mulighed for at købe/overtage et veterantogskøretøj, skal de opfylde følgende krav for at få en ibrugtagnings tilladelse til at køre med køretøjet:

 • Det skal dokumenteres at man har råderet over køretøjet
 • Forsikringsforhold skal være i orden

Der skal foreligge dokumentation for sikkerhedsstyring, der bl.a. sikre at:

 • Uddannelse og træning bliver identificeret
 • Der er fastsat regler for driften, personer og køretøjer som skal godkendes af Trafik- og Byggestyrelsen
 • Ansøger skal have helbredsgodkendt- og fagligt kvalificerede personer
 • der skal udarbejdes en beskrivelse af projektet, tids-, aktivitets- og ressourceplan
 • Der skal udarbejdes en systembeskrivelse for køretøjerne
 • Der udarbejdes en risikovurdering for køretøjerne
 • Der fastsættes regler for konstruktion, vedligeholdelse og benyttelse
 • Køretøjet er kompatibelt med infrastrukturen


G
odkendelse af veterantogskøretøjer, der skal køre på det offentlige jernbanenet
Når veterantogskøretøjet skal køre på det offentlige jernbanenet, og ikke de lukkede veteranbaner, sker godkendelsen i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse nr. 56. af 24. januar 2013 om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet. Du kan læse mere om Godkendelse af rullende materiel her.

Sidst opdateret: 14.02.2018