Tilladelse til veterantogsdrift

For at køre med veterantogskøretøjer og drive en veteranbane skal veterantogsorganisationen have en tilladelse hertil af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anbefaler, at du gør dig godt bekendt med dokumentationskravene i veteranbanebekendtgørelsen, og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har af samme grund udarbejdet en vejledning hertil, hvor kravene er beskrevet nærmere.

Ansøgningsskemaet om tilladelse sendes sammen med den nødvendige dokumentation til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens kontaktperson på området. For at sikre, at vi modtager alt fyldestgørende dokumentation, kan Tjeklisten for dokumentation under 'Mere information' med fordel benyttes.


Betingelser

Tilladelsen til veterantogskørsel og/eller drift af veteranbane er et udtryk for, at veterantogsorganisationen opfylder en række krav vedrørende forsikring, sikkerhedsansvar,dokumentation for sikkerhedsstyring, faglig kompetence mv.

En tilladelse kan gives til veterantogsorganisationer, der kan dokumentere, at de opfylder følgende betingelser:

 • Er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (dvs. har et CVR-nr.)
 • Har en gyldig ansvarsforsikring
 • Har en aftale med ejeren af infrastrukturen om brugsret til den pågældende veteranbane, medmindre ansøgeren ejer infrastrukturen
 • Opfylder veteranbekendtgørelsens krav for ikke erhvervsmæssig jernbanedrift, herunder:
 • Har en godkendt sikkerhedsansvarlig
 • Har udarbejdet dokumentation for sikkerhedsstyring
 • Har godkendt trafikale sikkerhedsregler af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • Har godkendt uddannelser for sikkerhedsklassificerede funktioner af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 • Er fagligt kvalificeret til at drive veterantogskørsel og/eller drift af veteranbane på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde
 • Anvender personer, der besidder de nødvendig faglige og helbredsmæssige kvalifikationer
 • Har fået godkendt veterantogskøretøjer og/eller veteranbane af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen


Fremgangsmåde

Fremgangsmåden for at opnå tilladelsen skal ses i tæt sammenhæng med godkendelse af den sikkerhedsansvarlige og dokumentation for sikkerhedsstyringen. Du skal derfor sørge for at gøre dig godt bekendt med reglerne, som du finder via linksene under 'Mere information'.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vurdering af ansøgningsmaterialet foregår overordnet i to tempi.

Trin 1. Dokumentgennemgang
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennemgår den fremsendte ansøgning med tilhørende dokumentation. Dette tager ca. 2 uger.

 • Hvis materialet er tilstrækkeligt, går sagsbehandlingen videre til trin 2
 • Hvis materialet ikke er tilstrækkeligt, vil ansøger modtage besked om, hvad der skal suppleres med, inden den videre sagsbehandling kan indledes.

Trin 2. Videre sagsbehandling
Fra sagen er oplyst fuldstændigt med alt nødvendig dokumentation leveret fra ansøgers side, vil Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen som hovedregel inden for fire måneder træffe en afgørelse i sagen.

Sidst opdateret: 14.02.2018