Årlig rapport

Veterantogsorganisationens sikkerhedsansvarlige har til opgave at skrive og indsende til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen en årlig rapport om status og fremtidsplaner.

På samme vis som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsynsførende skal fremsende en årlig tilsynsrapport til den sikkerhedsansvarlige i organisationen, så skal den sikkerhedsansvarlige også udarbejde en samlet rapport om hvorvidt organisationen opfylder kravene i veteranbane- bekendtgørelsens § 3, stk. 2 (se bekendtgørelsens kap. 5).

Til støtte for denne rapport er udarbejdet en forskrift ”Formål og krav til årsrapport”, som først beskriver forholdet mellem sikkerhedsansvarlig og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsynsførende og derefter beskriver hvilke afsnit rapporten som minimum skal indeholde.

Senest den 1. marts hvert år skal rapporten være sendt til den af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsynsførende som den sikkerhedsansvarlige tidligere har haft kontakt til i forbindelse med tilsyn.
Sidst opdateret: 24.04.2018