Dokumentation for sikkerhedsstyring

Veterantogsorganisationen skal kunne dokumentere for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen at være fagligt kvalificeret til at sørge for, at driften er sikkerhedsmæssig forsvarlig.

I forbindelse med ansøgning om tilladelse til drift af veteranbane og -kørsel skal der indgå dokumentation for sikkerhedsstyring.

Sikkerhedsstyring er en opgave som den enkelte veterantogs-organisation skal varetage og skal derfor kunne dokumentere for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen at være fagligt kvalificeret til på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde at løfte opgaven.

Organisationen laver en dokumentsamling, som beskriver hvordan organisationen har etableret sikkerhedsstyring og, hvilke regler de ønsker at anvende for henholdsvis trafikale sikkerhedsregler, regler for personer, regler for køretøjer samt regler for veterantogskøretøjer på den pågældende veteranbane. Denne dokumentsamling sendes sammen med ansøgningen om tilladelse til drift.

DVF (Danske Veteranoperatørers Fællesrepræsentation) har udarbejdet en DVF-model for sikkerhedsstyring, som kan anvendes som inspiration til dokumentation for sikkerhedsstyring.


Vejledning i risikovurdering
Vejledning i risikovurdering ved veteranbanerne, er en vejledning, der er udarbejdet til støtte for de sikkerhedsansvarlige i deres arbejde med at kunne fastsætte sikkerhedsmål, udarbejde systembeskrivelser, udarbejde risikovurderinger og fastsætte sikkerhedsmæssige barrierer, der skal imødegå farer for ulykker. Vi anbefaler du gør dig bekendt med vejledningen i forbindelse med din dokumentation for sikkerhedsstyring.
Sidst opdateret: 14.02.2018