Tilsyn med veterantog og baner

De fagligt kompetente tilsynsførende har til opgave, at føre tilsyn med, at veterantogsorganisationerne opfylder kravene i veteranbanebekendtgørelsen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anbefaler, at du gør dig bekendt med Veteranbanebekendtgørelsens §23 og Vejledning til bekendtgørelsen kap. 5 om Tilsyn, som du finder i boksen ’Mere information’. I vejledningen fremgår også forskellen på de tilsynsopgaver som den sikkerhedsansvarliges og den tilsynsførende har.


Hvordan indstiller man en tilsynsførende?
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udpeger en eller flere fagligt kompetente tilsynsførende efter de er blevet indstillet af veterantogsorganisationen.

For at blive udpeget som tilsynsførende af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kræves det, at man er i besiddelse af relevante faglige kvalifikationer. Det indebærer viden om og kendskab til kørsel med veterantogskøretøjer og/eller drift af veteranbane i kraft af uddannelses- og/eller erfaringsmæssig baggrund.

En indstilling med; Navn, fødselsår og hvilket fagområde den pågældende person skal føre tilsyn, oplyses til organisationens kontaktperson i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Herefter behandler Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen indstillingen og ved udpegning af den tilsynsførende modtager vedkommende en ”Aftale om tilsyn i henhold til veteranbanebekendtgørelsen § 23 stk. 1-4”, der indeholder ”Legitimation for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsynsførende ved veteranbanerne og veteranklubber mv.”.


En tilsynsførendes kvalifikationer og opgaver
De tilsynsførende skal bl.a. føre tilsyn med, at veterantogsorganisationerne:

  • Anvender personer, der besidder de nødvendige faglige og helbredsmæssige kvalifikationer til kørsel med veterantogskøretøjer eller drift af veteranbane,
  • Er fagligt kvalificerede til at drive ikke-erhvervsmæssig jernbanedrift på sikkerhedsmæssige forsvarlig måde, og
  • Har fået godkendt veterantogskøretøjer eller veteranbane af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Det betyder med andre ord, at de tilsynsførende bl.a. har til opgave at føre tilsyn med, at det ansvar, som påhviler organisationens sikkerhedsansvarlige, er udført tilfredsstillende.

De tilsynsførende skal desuden føre tilsyn med, at jernbanelovgivningens krav er opfyldt og at veterantogsorganisationen har holdt sig ajour med opdateringer samt overholdt krav i jernbanelovgivningen, relevante tekniske og driftsmæssige standarder og andre normative krav.

Veterantogsorganisationen skal i forbindelse med tilsynet stille al relevant dokumentation herfor til rådighed for den tilsynsførende.

Sidst opdateret: 14.02.2018