Betingelser

For at få et sikkerhedscertifikat skal jernbanevirksomheden kunne dokumentere og demonstrere, at den har indført og implementeret et sikkerhedsledelsessystem i henhold til Trafikstyrelsens krav

Kravene til jernbanevirksomheden fremgår af Bekendtgørelse nr. 14. fra 2007 om sikkerhedscertifikat til jernbanevirksomheder og er blandt andet:

• en formuleret sikkerhedspolitik
• formulerede sikkerhedsmål
• at have metoder og procedurer for risikovurdering
• formulerede procedurer, der sikrer at gældende krav i lovgivning efterleves – herunder også TSI’er (Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet)
• formulerede kompetencer og opgaver for personalet
• én ansvarlig udpeget person
• procedurer for ledelsens evaluering
• procedurer for revision
• procedurer for kommunikation og information
• udarbejdelse af beredskabsplaner
• procedurer i tilfælde af hændelser eller andre sikkerhedsmæssige forhold
• fungerende dokumentstyring
• udarbejdelse af en årlig sikkerhedsrapport

I bekendtgørelsens bilag 1 er listet nogle yderligere krav vedrørende:

• dokumentation for overholdelse af TSI’er
• leverandørers overholdelse af TSI’er
• virksomhedens sikkerhedsregler
• leverandørers personale
• egne personalegrupper
• rullende materiel
• vedligeholdelse af rullende materiel, teknisk udstyr og anlæg
• køb af ydelser med et sikkerhedsmæssigt indhold

Trafikstyrelsen har udarbejdet en vejledning som hjælp til ansøgning om sikkerhedscertificering.

Sidst opdateret: 09.10.2013