Fremgangsmåde

Ansøgning om en sikkerhedscertificering skal indsendes til Trafikstyrelsen minimum seks måneder før, certifikatet ønskes udstedt eller fornyet

Tag gerne kontakt med Trafikstyrelsen for at få afklaret det videre forløb omkring sikkerhedscertificeringen. Bl.a. skal det afklares, hvilken termin der er for aflevering af dokumentation for sikkerhedsledelsessystem og dokumentation for opfyldelse af andre sikkerhedskrav.

Sagsbehandling
Trafikstyrelsens vurdering af ansøgning om sikkerhedscertificering foregår overordnet i to tempi.
 
Trin 1. Dokumentgennemgang
Trafikstyrelsen gennemgår den fremsendte dokumentation for at verificere, at sikkerhedsledelsessystemet opfylder kravene, som er beskrevet i Bekendtgørelse nr. 14 fra 2007. Vurderingen foretages for at sikre, at virksomheden har udarbejdet processer for at håndtere de opgaver, som lovgivningen forskriver.


Trin 2. Implementeringstilsyn
Trafikstyrelsen besøger virksomheden for at sikre, at det dokumenterede sikkerhedsledelsessystem er implementeret, og at det er foreneligt med virksomhedens organisation og drift. Desuden skal Trafikstyrelsen sikre, at organisationen har kendskab til sikkerhedsledelsessystemets procedurer og at disse er implementeret, eller at der er udarbejdet handlingsplaner for implementeringen.

Sidst opdateret: 09.10.2013