Fjernbus

Kontrakt om offentlig tjeneste

Fjernbusoperatører har mulighed for at indgå kontrakt med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at udføre såkaldt ”offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper” på en specifik fjernbusrute. Fjernbusruten skal drives af en operatør, der har tilladelse til at køre fjernbus på den specifikke strækning. For nærmere information, se under Erhvervstransport

De offentlige serviceforpligtigeler indbefatter fx rabat til studerende, pensionister og børn, hvor den ydede rabat refunderes delvist af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Formålet med ordningen er at understøtte mobilitet og god tilgængelighed til de nævnte befolkningsgrupper og derved styrke den kollektive transport.

Kravene fremgår af ”standardkontrakt 2017”.

Operatøren skal ved årets afslutning aflægge et særligt regnskab med henblik på at sikre, at operatøren ikke er blevet overkompenseret, idet en eventuel overkompensation vil skulle tilbagebetales.

Operatøren skal ift. til det særlige regnskab anvende:
• ”Instruks for revision særligt regnskab
• ”Regnskabsinstruks for særligt regnskab
• ”Regnskabsmodel særligt regnskab”

Hvis operatørernes kompensation fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og fra andre myndigheder ikke overstiger 1,2 mio. kr. årligt er der mulighed for at Fjernbusoperatøren efter aftale med Trafik-, Bygge, og Boligstyrelsen kan fritages fra forpligtelsen til at aflægge særligt regnskab.

I så fald skal følgende dokumentation anvendes:
- ”Instruks for aftalte arbejdshandlinger
Erklæring om de minimis-støtte (Regnskabsinstruks for særligt regnskab)

 

 

Kontakt
Specialkonsulent
Line Ringsholt Jensen
Mere information
Sidst opdateret: 21.12.2018