Takster

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med takststigningsloftet, som sikrer at taksterne for den kollektive trafik ikke stiger med mere end et fast defineret indeks.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører både tilsyn med takststigningsloftet i forhold til de lokale trafikselskaber og i forhold til trafikkontrakten med ARRIVA for Midt- og Vestjylland samt  trafikkontrakten med DSB om fjern- og regionaltrafik.  

Formålet med takststigningsloftet er at sikre, at priserne for kollektiv trafik følger den almindelige prisudvikling.

Takstændringer 2019

Takststigningsloftet for 2019 er fastsat til en stigning på maksimalt 2,0 pct.

Sidst opdateret: 06.11.2018