Loft over takststigninger i den kollektive trafik 2009

Indførelsen af et takststigningsloft indgår som en væsentlig del af Regeringens aftale med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om rammerne for fremtidens takster i den kollektive trafik. Bekendtgørelsen herom trådte i kraft pr. oktober 2007 og fik virkning for taksterne fra 2008.

Takstloftet betyder, at takststigningerne for billetterne inden for et trafikselskab i gennemsnit skal ligge under det udmeldte "loft".

Beregningen af det omkostningsbaserede indeks for 2009
Takststigningsloftet for 2009 er 3,1%.
Trafikstigningsloftet er fastsat som udvikling i det omkostningsbaserede indeks, som er defineret i bekendtgørelsen.

Det omkostningsbaserede indeks er således sammensat af
- nettoprisindekset, der vægtes med 20 %,
- nettoprisindekset for brændstof, der vægtes med 10 %,
- lønudviklingen for den private sektor, der vægtes med 60 % og
- den gennemsnitlige obligationsrenteændring, der vægtes med 10 %.

Skønnet stigning Vægt Takststigningsloft 2009
Nettoprisindeks 2,6 0,2 0,52
Nettoprinsindeks for brændstof -2,5 0,1 -0,25
Lønudvikling for den private sektor 4,7 0,6 2,82
Gennemsnitlig obligationsrente 0,0 0,1 0,00
I alt 1,0 3,09

Det skal bemærkes, at taktsstigningsloftet for de første to år, henholdsvis 2008 og 2009, ikke indeholder en niveaukorrektion.

Takststigningsloftet for 2010 og frem vil indeholde et skøn for året plus en niveaukorrektion af året to år forinden. Dette skyldes, at de endelige tal først foreligger med to års forskydelse.

For 2008 er udmeldt et takstloft på 3,0%.

Mere information
Aktuelt
Status - takststigningsloft 2009
Læs mere
Sidst opdateret: 06.11.2018