Den kollektive trafik igennem tiderne

Den kollektive trafik fulgt nøje af de forskellige styrelser under Transportministeriet. Herunder kan findes rapporter både om bustrafikken ved Helsingborg og passagertrafikken i hovedstadsområdet og bogen "Med tog, bus & færge".

Udvikling i hovedstadsområdets passagertrafik
Samarbejdsparterne i hovedstadsområdet iværksatte i 2007 en fælles analyse af passagerudviklingen i perioden 2002- 2007.

I denne skulle årsagerne til tilbagegangen i den kollektive trafik undersøges og der skulle foretages en særlig vurdering af udviklingen i pendlertrafikken.

Analysen med titlen ’Hvor blev de af?’ blev færdig i maj 2008. 

I analysen nævnes en række mulige tiltag til at styrke den kollektive trafik. Samarbejdsparterne i hovedstadsområdet vil arbejde videre med en udmøntning af disse konkrete tiltag, som kan medvirke til at forbedre attraktiviteten i den kollektive trafik.

Bustrafik - læren fra Helsingborg

Færdselsstyrelsen udarbejdede i 2002 Analyse af kontraktformer i kollektiv trafik.

For at følge op på disse erfaringer har Trafik- og Byggestyrelsen og Transport- og Bygningsministeriet undersøgt indholdet i samarbejdet mellem Helsingborg Kommune og Skånetrafiken, hvor målsætningen er en fordobling af passagertallet i løbet af 10 år.

Læs mere i Notat om Helsingborgmodellen.


Med tog, bus & færge

Trafik- og Byggestyrelsen har udgivet bogen 'Med tog, bus & færge - beskrivelse af opgaver og roller i den kollektive trafiksektor i dag' for at skabe klarhed over sektorens udvikling fra 2000-2008. Læs mere i Med tog, bus & færge.

Sidst opdateret: 06.11.2018