Pulje til busfremkommelighed

Som led i ’Aftalen af 12. juni 2014 mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Metro, letbane, nærbane og cykler’, er der afsat en pulje på i alt 50 mio. kr. i 2015 til at forbedre busfremkommeligheden.

Bustrafikken udgør en vigtig brik i storbyernes transportsystem. Busserne bevæger sig på det almindelige vejnet, og er dermed underlagt en række udfordringer i forhold til trængsel og fremkommelighed, som også kendetegner biltrafikken.

For at forbedre forholdene er regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten blevet enige om at afsætte en busfremkommelighedspulje på i alt 50 mio. kr. i 2015. 

Den 1. marts 2015 var der ansøgningsfrist  om tilskud til projekter, der effektiviserer busdriften og tiltrækker flere passagerer. 

Se nedenstående faktaark for støttede projekter: 

Pulje til busfremkommelighed

Der er ikke flere ansøgningsrunder i puljen.


Kontakt
Specialkonsulent
Line Ringsholt Jensen
Fuldmægtig
Sine Amelung
Mere information
Sidst opdateret: 06.11.2018