Buspuljerne

Som led i trafikforliget "En grøn transportpolitik" af 29. januar 2009 blev der etableret to puljer til at forbedre den kollektive bustrafik. De to første puljer til forbedringer i den kollektive bustrafik, er Fremkommelighedspuljen og Passagerpuljen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen administrerer de to puljer, med midler til at støtte projekter, som styrker bustrafikken mv. inden for de nærmere fastsatte formål for puljerne. Pulje for bedre fremkommelighed for busser (Fremkommelighedspuljen) hvor der oprindeligt var afsat 200 mio. kr. pr. år i perioden 2009-2013 og Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer (Passagerpuljen) med 100 mio. kr. pr. år i perioden 2009-2011.

Passagerpuljen havde i august 2011 den sidste ansøgningsrunde. Fremkommelighedspuljen havde sidste ansøgningsrunde i januar 2013. 

Sidst opdateret: 26.11.2018