Buspuljernes formål

Fremkommelighedspuljen og Passagerpuljen har til formål at forbedre bussernes rejsehastighed og tiltrække nye passagerer til den kollektive trafik. Puljerne er begge led i trafikforliget "En grøn transport" fra januar 2009.

Fremkommelighedspuljens formål
Fremkommelighedspuljen støtter projekter, der gør den kollektive bustrafik mere konkurrencedygtig og attraktiv, ved at øge bussernes fremkommelighed og forbedre sammenhængen og skiftet mellem transportmidler. Projekter, der er nyskabende og innovative prioriteres højt. Således kan puljemidlerne medvirke til, at den nyeste viden om bussektoren bringes i spil og der kommer udvikling til branchen.

Tildelingskriterier
Ansøgninger til Fremkommelighedspuljen vurderedes på baggrund af følgende tildelingskriterier:

 • At projektet øger bussernes hastighed og dermed fremkommelighed
 • At projektet øger sammenhængen mellem transportmidler enten mellem busser eller mellem busser og andre transportmidler
 • At projektet bidrager til forbedringer, der kan anvendes i hele den kollektive trafik
 • At der skabes forbedringer for flest mulige passagerer i den kollektive trafik
 • At projektet er innovativt og nyskabende
 • At de relevante myndigheders engagement og bidrag til processen indgår som et vigtigt element i ansøgningen
 • At projektet bidrager til flere passagerer i den kollektive trafik.

OBS: Fremkommelighedspuljen havde sidste ansøgningsrunde den 15. januar 2013.

Passagerpuljens formål
Puljen er rettet mod nye idéer, services og ordninger, der giver en generel forbedring af tilbuddet til buspassagerer og som kan tiltrække flere passagerer til bustrafikken. Intentionen med puljen er dermed at yde tilskud til udviklingen af nye ordninger og services, som efterfølgende i driftssituationen finansieres af sektoren. Projekterne, der har fået tilsagn om midler, skal være realistiske og gennemførlige, og godkendt af bevilgende myndigheder. Der ydes ikke tilskud til drift af eksisterende ordninger.

Det bemærkes at puljen retter sig mod forbedringer af den tilbudte betjening med bus, herunder forbedret service, kvalitet og information vedrørende betjeningen, men derimod ikke etablering af større fysiske anlæg.

Tildelingskriterier
Ansøgninger til Passagerpuljen vurderedes på baggrund af følgende kriterier:

 • At projektet giver flest mulige nye passagerer i den kollektive trafik
 • At projektet skaber et varigt løft i antallet af passagerer i den kollektive bustrafik
 • At projektet er fælles for den kollektive bustrafik, eller fælles for bustrafik og skinnebåret trafik
 • At projektet bidrager til forbedringer, som kan anvendes i hele den kollektive trafik 
 • At projektet skaber forbedringer for flest mulige passagerer i den kollektive trafik
 • At projektet er innovativt og nyskabende
 • At de relevante myndigheders engagement og bidrag til processen indgår som et vigtigt element i ansøgningen
 • At det kan sandsynliggøres, at projektet er udover, hvad trafikselskabet i forvejen ville have foretaget.

OBS: Passagerpuljen havde sidste ansøgningsrunde i august 2011.

Sidst opdateret: 08.02.2019