Cykelparkering i "Pulje til supercykelstier og cykelparkering"

Som led i ”Aftale af den 12. juni 2014 mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Metro, letbane, nærbane og cykler”, er der afsat en pulje på i alt 180 mio. kr. i årene 2014-2015 til supercykelstier og cykelparkering.

Udmøntning af puljen
Find oversigt over de projekter der fik støtte i 1. ansøgningsrunde her.
Find oversigt over de projekter der fik støtte i 2. og sidste ansøgningsrunde her.

Kommuner og trafikselskaber kunne søge om tilskud til cykelparkering. Ansøgerkredsen kan godt bestå af flere ansøgerberettigede.
Puljen giver støtte til projekter med formål som etablering af nye cykelparkeringspladser og udvidelse af eksisterende cykelparkering

For at sikre, at det bliver attraktivt at cykle lægges der vægt på, at der etableres et tilstrækkeligt antal cykelparkeringspladser. Eksempelvis i forbindelse med stationer og busterminaler.

Det er prioriteret efter at der er opnået tilskud når:

  • At projektet forøger kapaciteten og generelt forbedrer cykelparkeringsforholdene
  • At flest muligt får gavn af projektet 
  • At projektet gennemføres i større byer
  • At projektet styrker integrationen mellem den kollektive trafik og cykling 
  • At projektet koordineres med relevante aktører
  • At de relevante myndigheders engagement og bidrag til processen indgår som et vigtigt element i ansøgningen

Der er ikke flere ansøgningsrunder.

Kontakt
Specialkonsulent
Line Ringsholt Jensen
Fuldmægtig
Sine Amelung
Mere information

Bekendtgørelse:

BEK nr 1076 af 03/10/2014

Link til puljer hos Vejdirektoratet.dk

Sidst opdateret: 06.11.2018