Sådan afrapporterer du

Her kan downloades skabeloner og vejledning til afrapportering for projekter, der har modtaget støtte fra puljerne.

Følgende skabeloner skal anvendes ved afrapportering/ændringer af projekter, der har fået støtte fra Cykelparkeringspuljen:

Rapporter indsendes til puljer@tbst.dk

I Instruks for regnskab og Revisionsinstruks findes vejledning til udformning af afrapporteringen. Vejledningen gælder projekter, der har fået støtte fra Cykelparkeringspuljen:  

Kontakt
Specialkonsulent
Line Ringsholt Jensen
Fuldmægtig
Sine Amelung
Sidst opdateret: 06.11.2018