Forsøgspuljen for mere energieffektive transportløsninger

Som led i transportaftalen "En grøn transportpolitik" fra 2009 blev der afsat puljemidler til at støtte forsøgsprojekter, med det formål at afprøver mulighederne for at skabe mere energieffektive transportløsninger.

Der er i alt udmøntet 129 mio. kr. til projekter med dette formål. Pengene er udmøntet over fire ansøgningsrunder i perioden 2010-13 og der er ydet støtte til  i alt 52 projekter.

Trafik- og Byggestyrelsen bad i 2015 COWI om at foretage en undersøgelse af resultater fra de støttede projekter, både dem der var gennemført og dem som var igangsat og endnu ikke færdige. Du kan læse om resultaterne i rapporten i boksen til højre.
Kontakt
Fuldmægtig
Line Koch
Sidst opdateret: 06.11.2018