1. Ansøgningsrunde (2010)

Trafik- og Byggestyrelsen uddelte de første midler fra tilskudsordningen i begyndelsen af 2011. I alt blev 10 projekter søsat

Trafik- og Byggestyrelsen modtog i alt 38 ansøgninger i forbindelse med første ansøgningsrunde. De 10 udvalgte projekter modtog en samlet tilskudssum på 42 millioner kroner.  

Mest CO2 og viden for pengene

De 10 projekter blev udvalgt efter målsætningen om mest mulig ”CO2 og viden” for pengene. Det vil sige, der blev givet tilskud til projekter, som kan være medvirkende til at danne erfaringsgrundlag og ikke mindst skabe beslutningsgrundlag for fremadrettede indsatser inden for energieffektive transportløsninger.

Et andet vigtigt parameter i ansøgningsrunderne er, at projekterne indeholder flere aktører og partnere. Derfor vil der i oversigten nedenfor være angivet, hvem der er projektleder samt hvem der derudover deltager.

I alle projekter gælder, at Trafik- og Byggestyrelsen spiller en central rolle i forbindelse med formidling og vidensdeling.