Afrapportering og udbetaling af tilskud

Forsøgsprojekter, der er tildelt midler fra puljen til fremme af energieffektive transportløsninger, skal anvende vejledningerne og skabelonerne på denne side i forbindelse med afrapportering og udbetaling af de tildelte tilskudsmidler til projektet.

Afrapportering
Ved kvartalsafrapportering for projektet anvendes skabelon til status og kvartalsafrapportering på denne side.

Udbetaling af midler fra puljen
Ved anmodning om udbetaling af midler fra puljen anvendes skabelon til status og kvartalsafrapportering på denne side. Vær opmærksom på, at afrapportering skal opfylde anvisningerne i instrukserne til regnskab og revision, som ligeledes findes på denne side.

Vejledning til formidlingsplanen
Som en del af ansøgningen skal der udarbejdes en formidlingsplan, der beskriver kommunikationsstrategien for projektet. Hvis planen revideres undervejs, skal der vedlægges en ny version til kvartalsrapporten. Hent vejledningen i højre side.

Sidst opdateret: 08.02.2019