Ansøgningsrunder

Oversigt over de projekter ved tidligere ansøgningsrunder, som har fået tildelt midler fra forsøgspuljen.

De første forsøgsprojekter blev igangsat i begyndelsen af 2011 og antallet af projekter er nu oppe på over 50. Styrelsens forsøgsordning har modtaget et hav af ansøgninger over de fire ansøgningsrunder, der har været.

Projekterne er meget forskellige og spænder vidt - fra drivmidler og teknologiudvikling til adfærd og mobilitet, samt gods. Fælles for dem alle er, at de søger at finde energieffektive løsninger på fremtidens transportformer.

Kontakt gerne TBST for mere information om de enkelte projekter.

Første ansøgningsrunde
Styrelsen modtog i alt 38 ansøgninger i forbindelse med første ansøgningsrunde. De 12 udvalgte projekter modtog en samlet tilskudssum på 42 millioner kroner.

Oversigten over forsøgsprojekterne fra første ansøgningsrunde

Anden ansøgningsrunde
Styrelsen åbnede for anden ansøgningsrunde i 2011, hvor vi modtog 37 ansøgninger. I februar 2012 blev der udmøntet 44 millioner kroner i tilskud til 19 forsøgsprojekter.

Oversigten over forsøgsprojekterne fra anden ansøgningsrunde

Tredje ansøgningsrunde
I forbindelse med tredje ansøgningsrunde modtog styrelsen 44 ansøgninger, hvoraf 11 projekter har modtaget tilskud.

Oversigten for forsøgsprojekterne fra tredje runde

Fjerde ansøgningsrunde
Den 15. august 2013 udløb fristen for at indsende ansøgninger til fjerde ansøgningsrunde. Styrelsen modtog 37 ansøgninger, hvoraf 20 projekter fik tilskud.

Oversigt over forsøgsprojekterne fra fjerde runde

Kontakt
Fuldmægtig
Line Koch
Sidst opdateret: 06.11.2018