Forsøgsprojekter

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver tilskud til forsøgsprojekter, som alle har til formål at finde fremtidens løsninger til reduktion af CO2-udledningen.

Fra styrelsens pulje til energieffektive transportløsninger - Forsøgspuljen - er der blevet uddelt midler til mange forskellige forsøgsprojekter, som alle har til formål at finde fremtidens løsninger til reduktion af CO2-udledningen fra transporten.

Vi støtter projekter, som prøver løsninger af indenfor emner, der spænder fra alternative drivmidler og teknologiudvikling til projekter om adfærdspåvirkning og mobilitetsplanlægning, samt forsøg med mere energieffektiv distribuering af gods. Under kategorierne ude til venstre, kan du læse meget mere om projekterne.

Du kan også læse om de forskellige projekterne i forsøgspuljens statuspublikation, som kan downloades til højre.

Sidst opdateret: 04.04.2017