De dyre dråber skal strække længere hos Movia

Movias projekt med fokus på energieffektiv kørsel blandt buschauffører er nu færdigt og resultaterne offentliggjort. Tallene viser et stort CO2-besparelsespotentiale.

50 millioner liter diesel - så meget anvender Movia årligt, når de transporterer buspassagerer rundt i landet. Hvis dette tal kan reduceres med blot et par procent, vil miljøet blive skånet for meget CO2. Derfor har Movia gennemført et forsøgsprojekt, som har sat fokus på energieffektiv køreteknik.

Projektet, som har modtaget 2,7 millioner kroner i tilsagn, har fokus på afdækning af chaufførernes kørestil. Derfor er en række busser blevet udstyret med elektroniske miljømålere, der har målt brændstofforbrug og hvor miljøvenligt chaufførerne kører. Desuden kan chaufføren ved hjælp af en skærm eller en diode se den umiddelbare effekt af den aktuelle kørestil.

Forsøgets formål var at give erfaringer med anvendelse af det tekniske udstyr i praksis, samt finde frem til hvad der skal til for at fastholde den miljøvenlige kørsel hos den enkelte chauffør. Der er blevet arbejdet med forskellige former for motivation, hvor chaufførerne får en del af gevinsten ved brændstofbesparelsen.

Op til 5 pct. besparelse - og kundetilfredshed
Forsøgets resultater viser, at der både er brændstof og CO2 at spare ved miljøvenlig buskørsel. Potentialet for en brændstofbesparelse er der, men det kræver at ledelsen prioriterer fastholdelse af den grønne kørestil.

Forsøget med miljøvenlig kørsel blev afsluttet efter 15 måneder med måleudstyr på 171 busser fordelt på både by- og landtrafik. En vigtig del af forsøget har været løbende opfølgning på kørslen for at se, hvordan man opnår bedst effekt. De endelige resultater og konklusioner er offentliggjort i en rapport fra Movia, som kan downloades via linket i højre side.

Adfærdsændring kræver løbende motivation
Forsøget har vist, at buschaufførerne skal motiveres, hvis de skal fastholde den miljøvenlige kørsel. Hvis de fx får del i besparelsen, mener en stor del af dem, at de kan reducere deres brændstofforbrug. Forsøget viser også, at det er en tidskrævende opgave for ledelsen af de enkelte garageanlæg at holde fokus og motivation hos chaufførerne.

Kroner og CO2
De bedste af forsøgsdeltagerne sparede brændstof ved miljøvenlig kørsel svarende til omkring 25.000 kroner eller cirka 6,5 ton CO2 pr. bus. De største besparelser i tomgangsreduktion medførte en besparelse på 7.000 kroner årligt svarende til knap 2 ton CO2 pr. bus. Hvis ledelse og chauffører formår at fastholde den grønne adfærd, vil udgifterne til udstyr og administration derfor blive opvejet af besparelserne på brændstof i løbet af mindre end et år.

En årlig brændstofbesparelse på 5 pct. ville mindske CO2-udledningen med godt 6.500 ton.

Miljøvenlig kørsel er lig med kundevenlig kørsel
Det er dog ikke kun brændstoføkonomien, der har fordel af den miljøvenlige kørsel. Den ændrede kørestil reducerer også antallet af hårde opbremsninger, skarpe sving osv., hvilket giver en bedre køreoplevelse for kunderne. Især busserne, som kører i tæt bytrafik har fordele af chaufførernes mere bløde kørestil, når det kommer til passagerernes oplevelse. Dermed kan miljøvenlig kørsel også være med til at gøre kollektiv trafik mere attraktivt.

Kontakt
Fuldmægtig
Line Koch
Specialkonsulent
Per Darger
Mere information
Sidst opdateret: 16.08.2016