Formel M skal gøre det let at vælge grønt

Trafik- og Byggestyrelsen har givet tilskud på 8,3 millioner kroner til projektet Formel M, som samarbejder med både den offentlige og private sektor om tiltag, som skal mindske CO2-udledning og trængsel på vejene.

Formel M er et stort projekt, som handler om mobilitetsplanlægning. Kort fortalt, handler det om at gøre vores transportadfærd grønnere ved at vælge andre måder at transportere sig på end at sidde alene i privatbilen.

Vi skal være mere fleksible
Projektets mål er at gøre danskerne mere fleksible, når det kommer til valg af transportmiddel, så vi kan skabe en høj grad af mobilitet, og samtidig tage hensyn til miljøet. Projektet ser på den enkeltes valg af transportmiddel, og på at gøre den eksisterende transport mere effektiv. Det vil sige at man skal overveje, om rejsen er nødvendig, eller om privatbilen af og til kan erstattes med et grønnere alternativ. Projektets primære fokus ligger på transporten til og fra arbejde, samt erhvervsture, som sammen udgør 38 % af al persontransport.

Formel M forventer at projektet kan give en CO2-besparelse på ca. 12 %, svarende til 21-25.000 ton CO2 om året. Udover CO2-besparelsen, har projektet også flere positive effekter: mindre trængsel, mindre støj og reduktion af lokal og global forurening.

Talrige forslag
Formel M har mange forslag, som skal gøre danskerne mere fleksible:

•  Bedre bus- og togforbindelser, især ved de store knudepunkter.
•  Cykler til de ansatte, som holder ved stationen.
•  Nemmere adgang til oplysninger om køretider m.m.
•  Samkørsel til arbejdspladsen.
•  Gratis cykelservice på arbejdspladsen.
•  Økonomisk støtte til rejsekort eller cykel.
•  Hjemmearbejdsplads og/eller fleksible mødetider.
•  Omklædningsrum på arbejdspladsen.

Overordnet struktur
Formel M består af forskellige dele:

 

De Lokale demonstrationsprojekter er den største post i Formel M, og det er også her, at frugterne fra de andre dele kan høstes. Projekterne har fokus på at skabe større mobilitet i transporten, så der er plads på vejene til os alle sammen – også i fremtiden.

Kontakt
Fuldmægtig
Line Koch
Specialkonsulent
Per Darger
Mere information
Sidst opdateret: 22.03.2017