Fremtidens mobilister

I projektet arbejdes der med at nedbringe klimabelastningen fra transportsektoren ved at synliggøre de positive effekter ved fleksibelt brug af forskellige transportmidler.

Formålet med projektet er at nedbringe klimabelastningen fra transportsektoren ved at synliggøre de positive effekter ved fleksibelt brug af forskellige transportmidler. Dette gøres gennem analysearbejde og gennem en målrettet informationskampagne på flere forskellige platforme. Kampagnen er specielt rettet mod aldersgruppen fra unge til småbørnsfamilier. Projektet ledes af Det Økologiske Råd i samarbejde med samarbejdspartnere, der er centrale aktører i forhold til kampagnen.

Ansøger: Det økologiske råd
Bevilling: kr. 2.000.000
Forventet slutdata: Juli 2016
Ansøgningsrunde: 4

Kontakt
Fuldmægtig
Line Koch
Specialkonsulent
Per Darger
Sidst opdateret: 16.08.2016