Sønderborg Kommune - Grøn og sikker kørsel

Sønderborg Kommune afprøvede i dette projekt et flådestyringssystem samt et system til opfølgning på miljøvenlig kørestil.

Sønderborg Kommune fik 250.000 kroner i tilsagn til et projekt om flådestyring i kommunen. Projektet tog udgangspunkt i 20 af kommunens biler, som anvendes i hjemmeplejen og i kommunens forvaltninger. Konceptet handlede om bedre udnyttelse af kommunens vognpark og fokusering på energieffektiv kørestil.

I projektet blev der opsamlet viden omkring det besparelsespotentiale som en bedre udnyttelse af vognparken kan give, samt om systemet kan virke adfærdsregulerende i forhold til miljørigtig kørestil.

Forsøget er afsluttet, og du kan downloade projektets afsluttende rapport i højre side.

Kontakt
Fuldmægtig
Line Koch
Specialkonsulent
Per Darger
Mere information
Sidst opdateret: 22.03.2017