Kør grønt - en folkebevægelse

Projektet udvikler og formidler et lærings- og påvirkningsmateriale, der skal resultere i en grøn, klimavenlig køreadfærd.

Projektets hovedformål er at udvikle og intensivt formidle et lærings- og påvirkningsmateriale, med digitale såvel som printbaserede elementer, som konkret og i praksis skal få bilister til at praktisere en grøn køreadfærd. Ambitionen er at skabe en ”folkebevægelse”, som skal resultere i en reduktion af CO2-udledningen. Projektet er opdelt i fire faser, henholdsvis forberedelsesfasen, demonstrationsfasen, udviklingsfasen samt formidlingsfasen, og har en samlet varighed på 14 måneder.

Ansøger:  AutoBranchen Danmark

Bevilling: kr. 1.013.750

Forventet slutdato: 1. oktober 2015

Ansøgningsrunde: 4Kontakt
Fuldmægtig
Line Koch
Specialkonsulent
Per Darger
Sidst opdateret: 16.08.2016