Bæredygtige biobrændstoffer til fly

I projektet Bæredygtige biobrændstoffer til fly arbejdes der med at få samlet og fokuseret viden om eksisterende og kommende projekter med etablering af dansk produktion af biobrændstof til fly.

Brancheforeningen Dansk Luftfart har fået tilsagn på 450.000 kroner til projektet Bæredygtige biobrændstoffer til fly hvor der arbejdes med at få samlet og fokuseret viden om eksisterende og kommende projekter med etablering af dansk produktion af biobrændstof til fly. Biobrændstoffer kan i fremtiden muligvis bidrage med en del af luftfartens reduktion af CO2-udledning.

Projektet er afsluttet, og du kan downloade den projektrapporten i højre side.

Ansøger: Brancheforeningen Dansk Luftfart
Status: Afsluttet
Bevilling: kr. 450.000
Kontaktperson: Lars Wigelstorp Andersen

Kontakt
Fuldmægtig
Line Koch
Specialkonsulent
Per Darger
Sidst opdateret: 16.08.2016