Eltaxier i København

4x35 fik tilsagn til støtte til et større demonstrationsprojekt med elbiler i taxiflåden.

Taxa 4x35 fik tilsagn på 5,2 millioner kroner til at implementere forskellige typer elbiler i flåden for på den måde at afdække og bearbejde nogle af de barrierer, der måtte være i forhold til elbiler i taxaflåder.

I projektet ville der indgå koncepter med batteriskifte og hurtig-opladning. På den måde vil det være muligt at opsamle erfaringer med begge koncepter, ligesom projektet vil bidrage med viden om elteknologiens formåen i forhold til taxiers køremønster.

Elbiler vil have en række fordele i taxiflåden, blandt andet reduceret støj og luftforurening, ligesom brug af el vil være medvirkende til at reducere CO2 fra taxikørslen.

I foråret 2013 gik underleverandøren Better Place konkurs, og da projektet er baseret på Better Place`s batteriskifte-løsning, blev projektet indstillet. Der er udarbejdet en afsluttende rapport fra Taxa 4 x 35, som dokumenterer de erfaringer, der blev opsamlet i projektets levetid. Rapporten kan downloades i højre side.

Kontakt
Fuldmægtig
Line Koch
Specialkonsulent
Per Darger
Mere information
Sidst opdateret: 16.08.2016