Klimavenlige teknologier i transporten

Den 11. oktober 2012 løb Concitos workshop om klimavenlige teknologier i transportsektoren af stablen - temaet var indfasning af grønne transportteknologier i Danmark. Trafik- og Byggestyrelsen har givet tilsagn på 200.000 kr. til workshoppen, der også har modtaget støtte fra Energistyrelsen.

Trafik- og Byggestyrelsen gav den grønne tænketank Concito tilskud til afholdelse af en workshop med deltagelse af relevante aktører indenfor grønne transportløsninger.

Workshoppen blev afholdt den 11. oktober 2012 og bød blandt andet på en række præsentationer om el, gas, brint og biobrændstoffer. Repræsentanterne indenfor disse drivmidler præsenterede forskellige ideer til incitamenter samt deres effekt på transportsystemet, mobilitet, økonomi, energisystem og CO2-udledning.

Dagen bød på faglig dialog bl.a. gennem et veloplagt ekspertpanel.

Du kan downloade præsentationerne fra konferencen og projektets endelige rapport her på siden.

Workshoppen mundede ud i følgende konklusioner:

• Der er behov for en generel effektivisering af transportsektoren. Der vil ikke være nok vedvarende energi til at dække et stadigt stigende transportbehov.
• Der er mange barrierer for introduktionen af grønne teknologier i transporten. Infrastrukturen er en vigtig del af indfasningen, men den er ikke udbredt nok.
• Regeringens pulje på 70 mio. kr. til infrastruktur skal derfor bruges på en måde, som kan gøre en reel forskel. Her kan det blive vigtigt at sikre andre støtteordninger og incitamenter.
• Det er vigtigt at se på, hvilke incitamenter der er de mest omkostningseffektive i den grønne omstilling af transporten.

Introduktion af grønne transportteknologier:

• Personbiler skal så vidt muligt køre på el. Dette gælder også varebiler og tunge køretøjer, hvor køremønstret tillader det.
• Plug-in hybridbiler er en god overgangsteknologi.
• Den tunge transport skal køre på gas på kort til mellemlang sigt. Først skal naturgas indfases og siden skal der ske en omstilling til biogas og syntesegas.
• Brint og brændselsceller vil på lang sigt have et stort potentiale.
• 2. generation biobrændsler kan tilsættes flydende brændstof.

Kontakt
Fuldmægtig
Line Koch
Specialkonsulent
Per Darger
Sidst opdateret: 16.08.2016