Movia tester hybridbusser

Trafik- og Byggestyrelsen gav Movia tilskud til forsøg med hybridteknologien i kollektiv trafik. Forsøget omfattede to typer teknologier og gav både teknisk indsigt samt erfaring med potentialet for CO2-reduktion.

Movia fik tilsagn på 4,8 millioner kroner til et projekt med hybridbusser. I oktober 2011 blev fire nye hybridbusser indviet officielt med deltagelse af daværende transportminister Henrik Dam Kristensen. 

I samarbejde med CityTrafik og De Blaa Omnibusser har Movia testet både seriel og parallel hybridteknologi, og der er i forsøget blevet opsamlet viden om den konkrete CO2-reduktion samt ikke mindst driftsforholdene, dvs vedligeholdelsesomkostninger og driftssikkerhed.

Projektet er afsluttet, og du kan downloade den afsluttende rapport her på siden.

Kort om teknologien

En hybridbus har et batteri og en elmotor, der hjælper bussens forbrændingsmotor med at drive bussen. Samme princip kendes fra enkelte personbiler.
Ved at kombinere en elmotor med en forbrændingsmotor opnår man en række fælles fordele:

  • Elmotoren har stor effektivitet og stor trækkraft fra stilstand. Den kan derfor hjælpe bussen i gang.
  • Elmotoren larmer ikke, og bussen støjer derfor ikke ved igangsætning, hvor den ellers støjer mest.
  • Elmotoren forurener ikke, og bussen forurener derfor ikke ved igangsætning, hvor dens forurening ellers er størst.
  • Elmotoren virker som generator ved opbremsning, og opsamler derfor bremseenergien i batteriet til senere anvendelse. 
  • Bussens dieselmotor kan bedre køre ved et omdrejningstal og en belastning, hvor den virker energieffektivt. 
  • Hybridbussen kan ifølge producenterne spare 30 % brændstof i bytrafik. Klimabelastning reduceres tilsvarende.

Man skelner mellem seriel hybrid biler og parallel hybrid biler afhængig af, hvordan elmotor og forbrændingsmotor arbejder sammen. Principperne er forklaret på side 29 i Trafik- og Byggestyrelsens elbilsredegørelse.

Kontakt
Fuldmægtig
Line Koch
Specialkonsulent
Per Darger
Mere information
Sidst opdateret: 22.03.2017