NextMove - forsøg med brintbiler

Brintbiler kan have en stor klimamæssig fordel - hvis den brint, der bruges er fremstillet fra vedvarende energikilder, som for eksempel vindkraft eller solceller, er der næsten ingen CO2-udledning. NextMove projektets formål var at opsamle erfaringer med drift af brintpåfyldningsstationer udenfor Københavnsområdet og med brug af brintbiler.

 

Projektet NextMove, som også støttes af Københavns Kommune, modtog 1,4 mio. kr. i tilsagn fra Trafik- og Byggestyrelsen til at afprøve brintbiler fra internationale bilproducenter samt til at anvende brintbiler i forbindelse med drift og tankning.

Stor besparelse på den lange bane
Projektets formål var at opsamle erfaringer med brug af brintbiler og med drift af påfyldningsstationer udenfor Københavnsområdet.

Midlerne fra Trafik- og Byggestyrelsen er brugt på en mobil påfyldningsstation, og Københavns Kommune har indgået kontrakt med Hyundai om levering af 15 brintbiler i foråret 2013. To brintbiler har kørt i projektet siden maj 2011. Trafik- og Byggestyrelsens del af projektet er afsluttet og man kan downloade den afsluttende rapport her på siden.

Trafik- og Byggestyrelsen har netop bevilget 1.500.000 kr til projektet Bridge2H hvor i der vil blive foretaget yderligere forsøg med brintbiler. Disse biler er en videreudvikling af de første der blev testet i NextMove-projektet, og ligner mere dem der vil blive masseproduceret.

En attraktiv energikilde
Brint produceres ved elektrolyse, der bruger elektricitet, og jo mere vedvarende energi der indgår i elproduktionen jo mindre CO2-udledning vil elektrolysen give anledning til.

Brint kan blive særlig attraktiv som energibærer i transportsektoren i fremtiden,
da dens produktion passer godt ind i et energisystem med mange vindmøller,
som der er målsætning om i Danmark.

Kontakt
Fuldmægtig
Line Koch
Specialkonsulent
Per Darger
Mere information
Sidst opdateret: 22.03.2017