Test-en-elbil

Elbilerne fra projektet Test-en-elbil har nu rundet 4 millioner kilometer, hvilket betyder en besparelse på 250 ton CO2. De mange kilometer giver CLEVER, Trafik- og Byggestyrelsen og Energistyrelsen, der støtter forskningsprojektet, en unik viden om elbiler og opladning.

CLEVER modtog i alt tilsagn på ca. 21 millioner kroner til Test-en-elbil, et projekt som også blev støttet af Energistyrelsen.

I projektet fik cirka 1600 testfamilier stillet en elbil til rådighed i tre måneder. Familierne skrev dagbog, bloggede og blev interviewet om deres erfaringer med bilerne. En stor del af bilerne fik derudover installeret en dataopsamler, som gjorde det muligt at overvåge kørte distancer, kørestil, opladning etc.


Projektet er afsluttet. Du kan downloade den afsluttende rapport i højre side.

I forbindelse med afslutningen blev der afholdt et seminar den 23. juni 2014 i Trafik- og Byggestyrelsen. Du kan downloade præsentationerne fra afslutningsseminaret i højre side.

Sidst opdateret: 22.03.2017