Biogas i tunge køretøjer

Trafik- og Byggestyrelsen har i de første tre ansøgningsrunder givet tilskud til forsøg med brug af gas i tunge køretøjer. Formålet er at lave demonstrationsprojekter, der giver mulighed for at drage erfaring med fyldestationer, samt måle emissioner fra køretøjer, der anvender gas som drivmiddel.

Trafik- og Byggestyrelsen har givet tilskud til tre projekter med brug af gas i tunge køretøjer. De består af forskellige demonstrationsprojekter, som skal give erfaringer med etablering af tankanlæg til gas, indkøb og drift. Derudover måles emissionerne fra gaskøretøjerne, for at finde ud af, om gas belaster miljøet.

Biogas - Lettere klimabelastning fra tunge køretøjer
Projektet er ledet af Det Økologiske Råd i samarbejde med Københavns Kommune, og planen er at iværksætte forsøg med naturgas i renovationsbiler og lastbiler. Fyldestationen i dette projekt placeres på Amager. Forsøget med drift af gasbilerne sker fra sommeren 2013 til sommeren 2014. Det Økologiske Råd fik i første ansøgningsrunde 1,4 millioner kroner og har i forbindelse med anden ansøgningsrunde fået yderligere 800.000 kroner til projektet.

Gas i Fredericia
Fredericia Kommune har fået 5 millioner kr til gasbusser til bybustrafikken i Fredericia, gaslastbiler til brug i kommunen samt til etablering af en fyldestation i forbindelse med det allerede eksisterende biogasanlæg i Fredericia. Derudover arbejdes der på, at certificere en række transportvirksomheder som Grøn Transportvirksomhed. Bionaturgas-certifikatordningen, som Energinet.dk har etableret, skal også afprøves.
Der er indgået aftale med det norske selskab Tide Bus om at køre med tolv busser, hvoraf de ni bliver gasbusser. Kørslen påbegyndte i 2013 og der forventes også otte gaslastbiler i drift i sommeren 2013.

Naturgas til bybusser
Arriva har fået 5,5 millioner kr til et projekt med forsøg med anvendelse af naturgas til bybusser i København. Planen er at indkøbe to-fire busser og etablere en fyldestation. Forsøget gennemføres i samarbejde med Movia.

Gasmåleprogram fra Teknologisk Institut
De tre forsøg vil give driftserfaringer og viden omkring logistiske udfordringer. Der bliver også lavet målinger på de øvrige emissioner, så det belyses, hvorvidt brug af gas giver miljøbelastninger af anden karakter. Til dette modtog Teknologisk Institut 750.000 kr. i anden ansøgningsrunde.

Sidst opdateret: 22.03.2017