24T Transport

Kørsel udenfor myldretiderne har mange fordele, både for vognmænd, andre bilister og miljøet. Derfor har Trafik- og Byggestyrelsen valgt at give tilskud til flere projekter, der omhandler aften- og natdistribution. Ud over 24T Transport, der omtales nedenfor, er der også givet tilskud til søsterprojektet DYT (Distribution i YderTimerne).

Væksthus Syddanmark modtog tilsagn på i alt 4,7 millioner kroner til projektet 24 T, om distribution i ydertimerne. Væksthuset har i samarbejde med en række transportvirksomheder, kortlagt konsekvenserne af at foretage leverancer og afhentninger i aften- og nattetimerne. 24T Transport er koncentreret omkring dagligvarebutikker i boligområder og samarbejde i forsyningskæden.

At varedistribution kan blive spredt ud over flere timer i døgnet vil bl.a. betyde at:

  • vognmændene opnår en bedre udnyttelse af deres materiel
  • vejnettet vil blive lettet for tung trafik i dagtimerne
  • klima og miljø vil blive sparet for udledning af CO2 og sundhedsskadelige emissioner, når tomgangskørsel i forbindelse med køkørsel begrænses

Et argument, der taler mod distributionskørsel om aftenen og natten, er de støjgener, der kan opstå. Derfor omfatter en del af projektet at samle viden om eksisterende og nye teknologier, der kan begrænse støjen. Væksthus Syddanmark har udarbejdet et katalog, der indeholder erfaringer og løsninger fra udlandet, hvilket der vil blive draget nytte af i det fremtidige arbejde med forsøgsprojekterne.

I forbindelse med løsningen af problemer med støjgener ved distribution uden for myldretiderne, har Miljøstyrelsen udarbejdet en rapport om tekniske løsninger til mindre støj ved varelevering, som kort fortalt beskriver initiativer, der kan gøre distribution mere støjsvag og dermed fjerne argumentet mod aften- og natkørsel. Du kan downloade rapporten i højre side.

Kontakt
Fuldmægtig
Line Koch
Specialkonsulent
Per Darger
Mere information

Rapport

24t Transport

Bilag

Oversigt over forsøg

Støjmåling af hybridbil

Støj fra varelevering

AMU - Uddannelse natdistrubution

Virkemiddelskatalog

Lean and Green Toolbox

Læs mere om formålet med projektet her:

Væksthus Syddanmark

Miljøstyrelsens rapport om tekniske løsninger til mindre støj ved varelevering

Miljøstyrelsens rapport

Konference i Odense: Innovativ Distribution

I september afholdte 24T og søsterprojektet DYT konferencen "Innovativ Distribution" i Odense. Præsentationerne fra konferencen kan downloades herunder.

Banke

Carlsberg

Kolding Kommune

MLarsen

Rambøll

Sanistål

Schulstad

Sidst opdateret: 22.03.2017