Citylogistik KBH

Citylogistik-KBH vil etablere et godskonsolideringscenter tæt på byen, som gør det muligt at omlaste vareleverancer til indre by fra store lastbiler til mindre og mere miljøvenlige køretøjer.

Citylogistik-KBH vil etablere et godskonsolideringscenter tæt på byen, som gør det muligt at omlaste vareleverancer til indre by fra store lastbiler til mindre og mere miljøvenlige køretøjer. En Citylogistik-transportservice vil levere varer fra konsolideringscenteret til udvalgte non-food butikker i indre København.

Konceptet er baseret på at skabe en alternativ og attraktiv logistikservice, som vil resultere i miljøforbedringer i form af lavere udledninger af CO2, NOx og partikler samt mindre støj, trængsel og en øget trafiksikkerhed i bymiljøet.

Projektet er en fortsættelse af projektet Citylogistik, som er et konceptudviklingsprojekt der blev gennemført med tilskud fra Trafik- og Byggestyrelsens Pulje til Energieffektive Transportløsninger i 2011.

Ansøger: Citylogistik Kbh ApS
Status: Afsluttet
Kontaktperson: Casper Svenson
Ansøgningsrunde: 3

Kontakt
Fuldmægtig
Line Koch
Specialkonsulent
Per Darger
Sidst opdateret: 16.08.2016