DYT - Distribution i Ydertimerne

Kørsel uden for myldretiderne har mange fordele for både vognmænd, andre bilister og ikke mindst miljøet. Derfor har Trafik- og Byggestyrelsen valgt at give tilskud til flere projekter, der omhandler aften- og natdistribution. Ud over DYT, der omtales nedenfor, er der givet tilskud til søsterprojektet 24T Transport.

Incentive Partners modtog i alt 3 millioner kroner fra Trafik- og Byggestyrelsens forsøgspulje til at gennemføre en række delforsøg, som koncentrerer sig om forhold omkring distribution i bykernerne i de fire største byer i Danmark. Hvert delforsøg er knyttet til en transportkæde i et af de fire byområder og fokus er af såvel geografisk karakter, som på at løse en eller flere af de distributionsmæssige udfordringer - herunder støj, kørselsplanlægning og adgangsforhold - som er knyttet til at anlægge distributionen til ydertimerne.

Flere fordele
At varedistribution kan blive spredt ud over flere timer i døgnet vil bl.a. betyde at vognmændene opnår en bedre udnyttelse af deres materiel, vejnettet vil blive lettet for tung trafik i dagtimerne og at klima og miljø vil blive sparet for udledning af CO2 og sundhedsskadelige emissioner, når tomgangskørsel i forbindelse med køkørsel begrænses.

Støj er den store ulempe
Et argument, der taler mod distributionskørsel om aftenen og natten, er de støjgener, der kan opstå. Derfor omfatter en del af projektet at samle viden om eksisterende og nye teknologier, der kan begrænse støjen.

I forbindelse med løsningen af problemer med støjgener ved distribution uden for myldretiderne, har Miljøstyrelsen udarbejdet en rapport om tekniske løsninger til mindre støj ved varelevering, som kort fortalt beskriver initiativer, der kan gøre distribution mere støjsvag og dermed fjerne argumentet mod aften- og natkørsel. Du kan downloade rapporten i højre side.

Projektet er afsluttet, og du kan downloade den afsluttende rapport i højre side.

DYT II

Incentive Partners fik i 4. ansøgningsrunde 1,6 millioner kr. til at videreføre projektet. Projektet DYT II bruger erfaringerne fra DYT I til at udføre nye demonstrationsprojekter. Det første projekt viste, at støjgener er en væsentlig hindring ift. distribution uden for myldretiden. I DYT II vil der bl.a. blive testet om brug af gaslastbiler kan mindske støjgenerne fra varelevering.

Sidst opdateret: 22.03.2017