Automatiske rullepresenninger

Spørring Karosserifabrik har udviklet en automatisk rullepresenning, der nedbringer CO2-udledningen markant.

Spørring Karosserifabrik har udviklet en automatisk rullepresenning, ECO TOP, som har vist sig at give store fordele både for miljøet og bundlinjen. Spørring Karosserifabrik ønsker at videreudvikle de automatiske rullepresenninger, så de bliver billigere at producere, og der dermed skabes øget mulighed for at afsætte produktet.

Trafik- og Byggestyrelsen valgte at støtte projektet, da styrelsen ser et potentiale både i form af CO2-reduktion såvel som grøn vækst.

Status
Ved at anvende en rullepresenning over lasten mindskes vindmodstanden, hvorved der opnås en besparelse på brændstofforbruget. Brændstofbesparelserne ligger, som forudset, på 10-15% ved kørsel med tomt lad. Det betyder, at en ECO TOP er tjent ind på 3-4 år. Udover brændstofbesparelsen, har presenningerne også en lang levetid, med et minimum af service, hvilket gør det ideelt for vognmænd at bruge denne løsning. Derudover øges sikkerheden for chaufføren, der ikke skal stå og bakse med en tung presenning i flere meters højde. Lastbiler med åbent lad har ofte en last, hvis udformning ikke er særligt aerodynamisk.

Kontakt
Fuldmægtig
Line Koch
Specialkonsulent
Per Darger
Mere information
Sidst opdateret: 22.03.2017