Den hybride skraldebil

I projektet skal den rutinemæssige indsamling af skrald fra de traditionelle dieseldrevne skraldebiler omstilles til en ny hybrid teknologi, hvor 40-50 % af skraldebilernes samlede dieselforbrug konverteres til EL.

Projektet omhandler en omstilling af den rutinemæssige indsamling af skrald fra de traditionelle dieseldrevne skraldebiler til en ny hybrid teknologi hvor 40-50 % af skraldebilernes samlede dieselforbrug konverteres til EL. Målet er at elektrificere de arbejdsfunktioner, som i dag forbruger diesel ud over den egentlige fremdrift.

Ansøger: Meldgaard Miljø A/S
Status: i gang
Bevilling: kr. 2.848.000
Kontaktperson: Henrik Meldgaard

Kontakt
Fuldmægtig
Line Koch
Specialkonsulent
Per Darger
Sidst opdateret: 16.08.2016