Intelligent fartpilot til tunge køretøjer

Kan der opnås CO2-reduktion ved i højere grad at tilpasse farten efter terrænet, og kan en fartpilot medvirke til at opnå besparelse, hvis fartpiloten tager højde for terrænændringer?

Nogle lastbilsfabrikanter, som fx Scania, producerer lastbiler med en intelligent fartpilot, der er indbygget i lastbilen. Aalborg Universitet modtog 500.000 kroner i tilsagn om støtte fra Trafik- og Byggestyrelsen til brug for et forprojekt om at udvikle et system til eftermontering i lastbiler, der tilpasser farten til terrænet. Fartpilotens justering af hastigheden før stigninger og nedkørsler kan spare op til 3 % brændstof med et tidstab på mindre end to minutter i løbet af en hel arbejdsdag.

Forprojektet belyste det mulige potentiale for brændstofbesparelse samt i hvor høj grad de øvrige trafikale forhold spiller ind på brændstofforbruget. Udover Aalborg Universitet deltog Arla Foods og Dancar i projektet.

Kontakt
Fuldmægtig
Line Koch
Specialkonsulent
Per Darger
Sidst opdateret: 16.08.2016