Harmonisering og bedømmelse af krav til miljø, samt vægtning af udbud

I projektet arbejdes der på at tilvejebringe et redskab, der giver trafikselskaberne mulighed for at vurdere og forholde sig til, hvilke miljøtiltag, der bedst egner sig under forskellige forhold.

Trafikselskaberne i Danmark har fået midler fra Trafik- og Byggestyrelsens Forsøgspulje til at skabe et redskab, så miljøkonsekvenser bliver mere gennemsigtige og enklere at administrere i forbindelse med udbud af buskørsel og den efterfølgende kontraktadministration for trafikselskaber, bestillere og entreprenører.

Resultatet er et opslagsværk der giver trafikselskaberne mulighed for at vurdere og forholde sig til, hvilke miljøtiltag, der bedst egner sig under forskellige forhold. Du kan downloade rapporten her på siden.

Ansøger: Trafikselskaberne i Danmark
Status: Afsluttet
Bevilling: kr. 300.000

Kontakt
Specialkonsulent
Per Darger
Fuldmægtig
Line Koch
Sidst opdateret: 16.08.2016