Tryklufttanke i termoplast

I forbindelse med anden tilskudsrunde til energieffektive transportløsninger, har Trafik- og Byggestyrelsen givet støtte til et forsøg med tryklufttanke i termoplast.

Tryklufttanke af termoplast kan medvirke til at sænke vægten på lastbiler, hvorved der kan opnås en besparelse på brændstofforbruget og dermed CO2-udledningen fra den tunge transport. Bag udviklingen står HBN Teknik fra Ringsted, som har fået tilsagn på 1,2 millioner kroner.

Trafik- og Byggestyrelsen har valgt at yde bidrag til projektet, da det vil give erfaring med materialet generelt, herunder holdbarhed under forskellige driftsforhold. Målet er på sigt ikke kun at lave tryklufttanke af termoplast, men også andre komponenter på lastbilen. Styrelsen vurderer, at hvis projektet falder positivt ud, vil der være gode afsætningsmuligheder både i Danmark og udlandet, hvilket kan lede til vækst og grønne arbejdspladser.

Oprindelig var det planen at producere tankene af et materiale, som består af 30 % glasfiber. Det giver et stærkt endedæksel som kan modstå de belastninger, lufttanken udsættes for under normal drift. Dog kan endedækslet være følsomt over for hårde slag, fx i forbindelse med afrensning af sne, is og andet skidt.

Derfor har HBN-teknik undersøgt alternative opbygninger af endedækslet og har fundet ud af, at indstøbning af en fibermåtte i det oprindelige materiale til endedækslerne giver den ønskede effekt.

Ved testsprængning af en komplet lufttank med endedæksel af den nye konstruktion viser det sig, at endedækslerne ikke splintres, når lufttanken punkteres.

Du kan downloade den afsluttende rapport til højre på siden.

Kontakt
Fuldmægtig
Line Koch
Specialkonsulent
Per Darger
Mere information
Sidst opdateret: 16.08.2016