Sådan ansøger du

Næste frist for ansøgning til puljen er den 1. september 2018.

Ansøgning
Det samlede ansøgningsmateriale sendes via den elektroniske ansøgningsblanket, via virk.dk.

Ansøgningsmateriale
Samlet vejledningsmateriale findes her.
Budgetskema findes her.
Skema for projektbeskrivelse findes her.

Vær opmærksom på:

    At der skal benyttes en Nem Id-medarbejdersignatur til Login, for at benytte den elektroniske ansøgningsblanket. Læs mere på om nets i linket til højre.

    At det er ansøgeren (kommune/trafikselskab) der skal have midlerne udbetalt, der skal sende ansøgningen, og ikke eksempelvis en konsulentvirksomhed.

Hvem kan søge puljen?

Ansøgerkredsen er offentlige myndigheder, trafikselskaber eller offentligt ejede selskaber. Ansøgningerne vil normalt være udarbejdet sammen med pågældende trafikselskab. Ansøgerkredsen må gerne bestå af flere ansøgerberettigede, og også gerne ansøgerberettigede i samarbejde med andre parter der udfører offentlig servicetrafik. Dog kan kun én part være ansvarlig for anvendelsen af tildelte puljemidler. Det er som tidligere nævnt denne part der skal indsende ansøgningen.

Behandling af indkomne ansøgninger
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forventer at give meddelelse om tilsagn eller afslag indenfor 4 måneder efter ansøgningsfristen eller det tidspunkt efter ansøgningsfristen, hvor de nødvendige oplysninger foreligger.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forbeholder sig ret til at bede om yderligere dokumentation i forbindelse med behandlingen af ansøgninger.
Kontakt
Specialkonsulent
Line Ringsholt Jensen
Fuldmægtig
Sine Amelung
Mere information
Bekendtgørelse om pulje til investering i kollektiv bustrafik
Sidst opdateret: 06.11.2018