Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder

Som led i trafikaftalen "Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik" af 12. juni 2012 er der etableret en pulje til at forbedre den kollektive trafik i yderområder.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen administrerer puljen med midler til at støtte projekter, som styrker bustrafikken mv. inden for de nærmere fastsatte formål for puljerne.

Næste ansøgningsrunde er:

- 1. maj 2018.

Nærmere information om ansøgning findes her.

Ansøgning
Puljemidlerne tildeles af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter ansøgning fra trafikselskaber, regioner eller kommuner til projekter, der lever op til de fastsatte formål for puljerne.

På de følgende sider beskrives betingelser for tildeling af støtte og øvrige krav, som skal være opfyldt ved ansøgningen af midler fra Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder.

Kontakt
Specialkonsulent
Line Ringsholt Jensen
Fuldmægtig
Sine Amelung
Mere information

Lovgrundlaget for puljen til forbedring af kollektiv trafik i yderområder (ansøgningsrunde i 2018)

Bekendtgørelse nr. 81 af 29/01/2018


Lovgrundlaget
for puljen der kan forbedre den kollektive trafik i yderområder:

Bekendtgørelse nr. 117 af 2/02/2015

 

Sidst opdateret: 14.02.2018