Sådan ansøger du

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder støtter projekter, der styrker den kollektive trafik i yderområderne, hvor passagergrundlaget ikke er tilstrækkeligt til at opretholde samme rutenet og betjeningsomfang som i resten af landet.

Udmøntning

Puljen giver støtte til projekter med følgende formål:

  • Udvikling af nye ruter, herunder driftsstøtte i op til 2 år, samt opstartsomkostninger.
  • Investeringer i infrastruktur der understøtter konkrete tiltag med forbedringer af kørselstilbuddet, enten udvikling af nye ruter eller forbedringer af eksisterende ruter, således at det samlet bidrager til at gøre den kollektive trafik i yderområderne bedre.
  • Forbedring og indretning af skole- og uddannelsesbusser
  • Anskaffelse af landsbybusser – forudsat at ejerskabet er kommunalt
  • Transport i forbindelse med småøer og andre øer uden fast forbindelse
  • Innovative tiltag der understøtter samkørsel/delebiler/landsbybusser, herunder bevilling af minibus/landsbybus til landdistrikt. Dog kan anlæg til samkørsel så som p-pladser ikke støttes.

Procedure for at ansøge til Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder

Ansøgningen skal sendes elektronisk her

Samlet vejledningsmateriale findes her.

Budgetskema findes her.

Skema for projektbeskrivelse findes her.

Vær opmærksom på:
  • At der skal benyttes en Nem Id-medarbejdersignatur til Login, for at benytte den elektroniske ansøgningsblanket. Læs mere på om nets i linket til højre.
  • At det er ansøgeren (kommune/trafikselskab) der skal have midlerne udbetalt, der skal sende ansøgningen, og ikke eksempelvis en konsulentvirksomhed.

Hvem kan søge puljen?

Ansøgerkredsen er offentlige myndigheder, trafikselskaber eller offentligt ejede selskaber. Ansøgningerne vil normalt være udarbejdet sammen med pågældende trafikselskab. Ansøgerkredsen må gerne bestå af flere ansøgerberettigede, og også gerne ansøgerberettigede i samarbejde med andre parter der udfører offentlig servicetrafik. Dog kan kun én part være ansvarlig for anvendelsen af tildelte puljemidler. Det er som tidligere nævnt denne part der skal indsende ansøgningen.Behandling af indkomne ansøgninger 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forventer at give meddelelse om tilsagn eller afslag indenfor 4 måneder efter ansøgningsfristen eller det tidspunkt efter ansøgningsfristen, hvor de nødvendige oplysninger foreligger.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen forbeholder sig ret til at bede om yderligere dokumentation i forbindelse med behandlingen af ansøgninger.Mere information
Procedure for ansøgning
Det samlede ansøgningsmateriale sendes via den elektroniske ansøgningsblanket i Virk.dk.
Sidst opdateret: 07.05.2018