Puljernes vidensbank

Puljernes vidensbank

Formålet med puljerne er at tiltrække flere passagerer til den samlede kollektive trafik ved at gøre det attraktivt at rejse med bus.

Puljemidlerne har gjort det muligt for sektoren at virkeliggøre mange innovative tiltag og generelt højne niveauet i den kollektive trafik. Blandt projekterne er der gode eksempler på samarbejde på tværs af transportmidler og synergier i sektoren, og selvom endnu ikke alle projekter er afsluttet, peger de på synlige passagereffekter af forbedringerne.


Vidensbank

Hermed præsenteres ideerne fra alle de indkomne projekter, så erfaringerne bliver lettere tilgængelige for fremtidige ansøgere. Det er muligt at søge efter en specifik kategori (eksempelvis busfremkommelighed) herunder et emne (eksempelvis busbaner), men det er også muligt at søge på en titel eller på en bestemt kommune/ trafikselskab.

Det nedenstående kort illustrerer den geografiske fordeling af samtlige projekter fra puljerne; Fremkommelighedspuljen, Passagerpuljen, Pulje til forbedring af de kollektive trafik i yderområder, Pulje til cykelparkering og Busfremkommelighedspuljen.

Hvert projekt er præsenteret med et kort resume, en status samt links til ansøgning, projektbeskrivelse, eventuelle bilag og afrapporteringer for de færdiggjorte projekter. Projekterne fordeler sig på seks kategorier: Terminaler og stoppesteder, Busfremkommelighed, Trafikinformation, Salg og billetter, Cykelparkering og Trafikkoncepter og incitamentsaftaler.

Det er visionen, at denne vidensbank skal bruges til at udbrede erfaringerne fra de igangværende projekter og inspirere kommende ansøgere til puljerne. Siden fungerer som en vidensbank database, der kan lette opstarten af nye projekter rundt om i landet. 

En kronologisk oversigt over samtlige støttede projekter findes her

Kontakt
Specialkonsulent
Line Ringsholt Jensen
Fuldmægtig
Sine Amelung
Sidst opdateret: 01.08.2018