Dataindsamling

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen blev i pr. 1. januar 2007 ansvarlig for indsamling og formidling af data og statistik om trafikselskabernes offentlige servicetrafik.

Det betyder, at alle trafikselskaber årligt skal indberette nøgletal til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til brug for den landsdækkende database.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal anvende de indberettede nøgletal fra trafikselskaberne til at udarbejde oversigter over passagertal, fordeling på lokal og regional rutetrafik, økonomi, takster, køreplantimer og kontraktbetaling pr. operatør og øvrige forhold, der kan være nødvendige til at belyse trafikselskabernes virke.

Formål
Formålet er at give offentligheden almen indsigt i driften af den offentlige servicetrafik samt at gøre det muligt for kommuner, regioner og trafikselskaber at sammenligne forhold vedrørende drift, service og udnyttelse af midlerne i trafikselskaberne.

De indsamlede data skal desuden fungere som basis for de analyser, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejder som grundlag for politiske beslutninger om infrastrukturudbygningen.

Sidst opdateret: 01.03.2017